افزودنی بتن و انواع آن

افزودنی های بتن افزودنی های بتن به چه منظور استفاده میشوند به منظور افزایش ویژگی‌های بتن برای دستورالعمل‌های کاربردی در کار با بتن با شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزودنی بتن برای اصلاح ویژگی‌ های بتن برای دستیابی به کارایی مطلوب در مواردی مانند نسبت کم آب، و...

بیشتر بخوانید

دال مجوف

دال مجوف و تاریخچه آن دال مجوف : امروزه در صنعت ساختمان ، تکنولوژی های نوین بی شماری در خدمت سازندگان و مجریان قرار گرفته است. این تکنولوژی ها عموما در راستای یکی از مزیت های کاهش هزینه های ساخت ساز یا افزایش سرعت اجرا و یا توجیه فنی...

بیشتر بخوانید
مقایسه یوبوت و وافل

سقف وافل چیست و مزایا و عملکرد آن از لحاظ فنی و اقتصادی چگونه است

سقف وافل و مقایسه آن با یوبوت مقاله پیش رو به برخی ابهامات در خصوص کارایی سیستم وافل و یوبوت اصلاح شده پرداخته و مقایسه ای ساده و گویا نسبت به مزایا ،معایب و برآورد ریالی این دو سیستم انجام شده است.ابتدا جهت آشنایی با هر دوسیستم به تاریخچه...

بیشتر بخوانید