شرکت بی ستون سازان آیریک به شماره ثبت و ۴۶۳۶۷۷ و ثبت اختراع یوبوت بادی در ایران مفتخر است با هدف ارتقای سطح تکنولوژی دال مجوف در حوزه ی طراحی و اجرای با بهره گیری از توان مهندسین مجرب داخل در راستای بومی سازی تکنولوژی دال بی ستون با شرایط مختلف اجرایی ، فنی و عملی کشور در جهت بهینه سازی ساخت و ساز شهری گام مهمی در عرصه صنعتی سازی ساختمان برداشته و همچنین با ارائه مستندات و مدارک فنی و اجرایی موفق به اخذ تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی شده است. ثمره تلاش و کوشش شرکت در جلب رضایت کارفرمایان در این سالها پروژه های یوبوت موفق به اتمام رسیده در سراسر ایران و همچنین استمرار همکاری با شرکت هخود دلیل دیگر بر این مدعی است.

لوگوی شرکت بی ستون