اتصالات قالب وافل :

قالب وافل به کمک اتصالات پیچی و مهره ای به هم وصل میشوند،

قالب وافل

که در دوسر ان نیز جهت رعایت قالب بندی و عدم نفوذ بتن از در پوش استفاده میشود هم چنین جهت اجرای تیرک میانی تیرچه ها قالب وافل به نحوی طراحی شده است که به راحتی قابلیت اجرا دارد.

جهت جابه جایی قالب وافل یا به طبقات فوقانی یا برای حمل به پروژه های دیگر نیازی به دمونتاژ کردن یا باز کرده قطعات نیست لذا در حالت منتاژ شده به سهولت امکان جا به جایی قالب وافل وجود دارد .

کفراژ سقف :

کفراژ سقف وافل  بسیار مشابه سقف تیرچه یونولیت میباشد. بدین صورت که پس از خرید قالب وافل و اجرای ارماتور تیر ها مطابق نقشه ی سازه و استخراج جهت تیرچه در جهت عمود بر آن از تخته ها در فواصل منظم استفاده میشود وزیر تخته میبایست از جک در فاصله های معین از هم استفاده شود  .

چیدمان قالب وافل :

قالب وافل مطابق نقشه سازه در کنارهم در سطر و ستون های منظم قرار میگیرند. سقف وافل محدودیتی در نوع اسکلت ندارد لذا هم در اسکلت فولادی و هم چنین در اسکلت بتنی میتوان از سقف وافل استفاده کرد و شاید یکی دیگر از دلایلی که فروش وافل همه گیرشده است همین موضوع باشد (علی رقم سقف های دیگر یا سیستم های دیگر همانند سقف کامپوزیت یا سقف عرشه فولادی که عمدتا با اسکلت فولادی سازگار است و از ان برای اسکلت های بتنی کمتر استفاده میشود)

چند مزیت تکمیلی

در مورد قالب وافل آن است که اولا با یک بار خرید قالب وافل میتوان تا چهل مرتبه از آن استفاده کرد ثانیا نیاز به استفاده از پلاستر جهت نچسبیدن وافل به بتن نیست ثالثا علی رقم قالب های یونولیتی در صورت اسیب یا شکستگی قابل بازیافت و استفاده مجدد میباشد و رابعا هزینه حمل تیرچه ها و یونولیت هااز محل ساخت آن تا کارگاه ساختمانی عددی است قابل پرداخت که در سیستم سقف وافل این رقم صرفه جویی خواهد شد وخامسا انکه یکپارچگی بتن و دقت اجرای تیرک عمود بر تیرچه های و عدم اتصال سرد نکات حایز اهمیت سقف وافل میباشد.

 مزیت قالب وافل با بررسی تیرچه :

امکاناتی در قالب وافل وجود دارد که اولین آن افزایش ارتفاع قالب وافل و به تبع ان افزایش ارتفاع تیرچه است چرا که در بسیاری از پروژه ها به دلیل کاربری تجاری و پارکینگ یا افزایش طول دهانه ها به بیش از ۷ متر جبرا به دلیل کنترل خیز سقف در سیستم سنتی مجبور به استفاده از تیرچه دوبل میشویم که این راهکار ناکار آمد میباشد چرا که ضمن افزایش هزینه به علت خرید یک تیرچه ی اضافه تر وزن سقف حدود ۸۰ کیلوگرم به ازای هر مترمربع اضافه خواهد شد و هم در نهایت اگر مشکل کنترل خیز سقف هم حل شود مشکل جدیدی تحت عنوان لرزش سقف به آن اضافه خواهد شد این در حالی است که در سیستم سقف وافل به راحتی با افزایش ارتفاع قالب بدون تیرچه دوبل

بحث کنترل خیز سقف و لرزش حل خواهد شد

ثانیا به دلیل بار حجمی یونولیت و نسبت بالای حجم آن  به وزن آن هزینه ی بالایی میباید جهت حمل آن پرداخت شود هم چنین تیرچه نیز هزینه حمل دارد ولی نسبت هزینه حمل آن مثل یونولیت که بار حجمی دارد غیر منطقی نیست در روشی که سقف وافل طراحی و اجرا میشود کلیه هزینه های حمل تیرچه و یونولیت حذف میشود و هزینه ی قابل توجهی از هزینه های پروژه کسر و حذف خواهد شد. ثالثا به دلیل کاربری های مختلف و دهانه های متنوع و حتی ستون گذاری های خارج از اکس و با فاصله خصوصا در طبقات زیر زمین که کاربری ها معمولا پارکینگ و سالن های ورزشی و همراه با استخر میباشد

طراح سازه دو ابزار جهت کنترل خیز سقف و کنترل برش یک طرفه و دو طرفه و کنترل لرزش دارد

یکی افزایش ارتفاع مقطع سقف است که در بالا بدان اشاره شد و دیگری افزایش فاصله ی بین قالب وافل میباشد به دلیل طراحی منحصر به فرد قالب وافل این امکان وجود دارد که به راحتی فاصله بین قالب ها افزایش یابد رابعا در قسمت تحتانی تیرچه ها خصوصا وسط دهانه ها که لنگر زیادی به سقف وارد میشود امکان اضافه کردن آرماتور وجود دارد که این امکان در تیرچه های نیمه پیش ساخته وجود ندارد چرا که بتن تحتانی تیرچه ریخته شده است و امکان اضافه کردن آرماتور نیست خامسا استفاده از تیرچه های آماده که به دو سر تیر مهار میشوند در همان محل جبرا نظم خاموت ها که در فواصل معینی میباید قرار بگیرند را به هم میزند به عنوان مثال در یک دهانه ی هفت و نیم متری که هر پنجاه سانتی متر یک تیرچه قرار میگیرد خصوصا در یک سوم ابتدایی و انتهایی تیر که از خاموت های فشرده استفاده میشود این بی نظمی مشهود و غیر قابل اغماض میباشد و در سازه هایی که سیستم قاب خمشی آن ویژه است نیز این مشکل مشهود و حاد تر میشود چرا که فاصله خاموت ها بسیار نزدیک و عبور میلگرد تیرچه مشکل تر خواهد بود .

 فرصت یا تهدید :

ظاهر سقف وافل  از پایین با سقف تیرچه و یونولیت تفاوت دارد چرا که به دلیل عدم استفاده از یونولیت دقیقا به همان ابعاد زیر سقف حفره هایی وجود دارد که در مقایسه با سقف تیرچه بلوک که در یک سطح همه زیر سقف یا تیرچه است یا یونولیت در قالب وافل قسمت هایی که یونولیت بوده حال حفره است لیکن فرصت اضافه شده که بهره گیری از این فضا جهت عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی است در مقایسه با تهدید اضافه شده که اضافه کردن رابیتس جهت اجرای گچ کاری میباشد

گچ کاری زیر سقف تیرچه بلوک در مقایسه با قالب وافل

اولا جهت اجرای گچ کاری زیر سقف تیرچه بلوک هم معمولا از رابیتس استفاده میشود و مستقیما زیر یونولیت و تیرچه را گچ نمیکنند ثانیا در اکثر فضا ها که نیاز به نور مخفی یا عبور تاسیسات میباشد از سقف کاذب استفاده میکنند که در این حالت وجود حفره یا عدم وجود حفره تهدیدی نیست.

فرصت دیگری که میباید بدان اشاره کرد

فارغ از بحث تاسیسات و سقف کاذب بهره گیری از قالب وافل به عنوان یک سقف بدون پوشش و نمایان است که به شدت طرف دار دارد خصوصا در طبقات پارکینگ و لابی که میتوان از ان بهره جست این در حالی است که نمایان بودن یونولیت در سقف تیرچه یونولیت با ممنوعیت روبه رو است  به دلیل مباحث آتش سوزی و خروج گاز های سمی نمیتوان بدون پوشش از سقف تیرچه یونولیت استفاده کرد.