وافل دوطرفه یکی از انواع سقف وافل میباشد.

وافل دوطرفه بر خلاف وافل یک طرفه که بار چشمه را فقط در یک جهت توزیع میکند. بار دهانه را در هر دو جهت X و Y توزیع میکند. این بدان معناست که هم در انتقال نیرو های ثقلی  هم در انتقال نیرو های لرزه ای توزیع نیرو یکنواخت تر حاصل میشود.

وافل دوطرفه
وافل دوطرفه

مزیت ذاتی

یک مطلب در اذهان عمومی به غلط جا افتاده است. تصور بر این است که ، وافل دوطرفه نسبت به وافل یک طرفه مزیت ذاتی دارد. در حالی که این نگاه اصلا صحیح نیست. آنچه که صحیح است ، کارایی هرکدام در دهانه های مختلف است.

در چه دهانه هایی باید از وافل یک طرفه و کجا باید از وافل دوطرفه استفاده کنیم؟

قالب وافل دو طرفه
قالب وافل دو طرفه

در دهانه هایی که نسبت طول چشمه به عرض آن به سمت دو یا بیشتر گرایش دارد ، قطعا وافل تک محوره کارایی بیشتری دارد. در دهانه هایی که این نسب (نسبت طول به عرض چشمه ها) به سمت یک گرایش دارد وافل دو طرفه کارایی بهتری دارد.

در چه دهانه هایی باید از وافل یک طرفه استفاده کنیم؟

برای فهم بهتر این موضوع مثالی از پوشاندن سقف دالان ها و راه رو ها همانند سقف مترو ها سوله ها و کلا  پروژه هایی است که فقط در دو جبهه ستون خواهد داشت و ستون های میانی قرار است حذف شود ، لذا در این موارد ما به سمت وافل تک محوره بهره میبریم.

در چه دهانه هایی باید از وافل دوطرفه استفاده کنیم.

اما در مقابل در مواردی که (عمدتا ساختمان های مسکونی بدین صورت هستند) چیدمان تکیه گاه ها (ستون ها) به نسبت ۱ تا نهایتا ۱٫۵ باشد ، یعنی به عنوان مثال اکس تا اکس ستون ها در محور x و y یا برعکس ۸ متر و ۱۰ است، در این صورت است که ما وافل دوطرفه را پیشنهاد میدهیم .

ایده آل ترین نسبت دهانه در مورد سیستم های سقف دو طرفه ۱ است یعنی عرض چشمه برابر طول چشمه باشد.

آیا میشود در سقفی که سیستم وافل دوطرفه کارایی بیشتری دارد از وافل یک طرفه استفاده کرد یا برعکس و عواقب آن چیست؟

بله میشود و منع فنی ندارد ، اما مطلب مهم این است که وقتی صحبت از کارایی میشود به این دلیل است که ، سازه اولا اقتصادی باشد ثانیا فنی باشد. حجم متریال مصرفی اعم از بتن و میلگرد مصرفی بهینه ترین حالت باشد. در صورتی که نتوان سیستم بهینه را جایگزین کرد ، طبیعی است که حجم متریال مصرفی غیر منطقی بالا برود و دیگر اقتصادی نباشد. نمونه واضح آن تیرچه بلوک است که عمده ی ساختمان ها با نسبت دهانه ی تقریبا یک به سمت تیرچه بلوک گرایش دارند.