مزایای یوبوت اصلاح شده جدید

یوبوت چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام است؟ و آیا سیستم های رقیب مزیتی نسبت به آن دارند؟

یوبوت یوبوت یکی از انواع دال مجوف دو پوش می باشد   دال یوبوت از ترکیب میلگرد، بتن و قالب‌های مکعبی مانند یوبوت یا یوبوت اصلاح شده (بی ستون) یا قالب‌های کرویمانند کوبیاکس پلی پروپیلن ساخته شده‌است و کاربرد آن در فونداسیون و سقف می‌باشدکه جایگزین خوب و مناسبی...

بیشتر بخوانید

یوبوت اصلاح شده و سیستم سقف پیش تنیده و مقایسه الزامات فنی آن در مرکز تحقیقات

مقایسه کامل سقف های پیش تنیده با سیستم یوبوت اصلاح شده یوبوت اصلاح شده و پیش تنیده منبع مقایسه  الزامات فنی دو سیستم در مرکز تحقیقات منبع مقایسه دو سیستم الزامات فنی دو سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان می باشد که کلیه سیستم های نوین ملزم به اخذ آن...

بیشتر بخوانید

افزودنی بتن و انواع آن

افزودنی های بتن افزودنی های بتن به چه منظور استفاده میشوند به منظور افزایش ویژگی‌های بتن برای دستورالعمل‌های کاربردی در کار با بتن با شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزودنی بتن برای اصلاح ویژگی‌ های بتن برای دستیابی به کارایی مطلوب در مواردی مانند نسبت کم آب، و...

بیشتر بخوانید