در این بخش بطور خلاصه درباره نحوه اجرای سقف یوبوت و یوبوت اصلاح شده آشنا خواهیم کرد غیر از اجرای سقف یوبوت * طریقه اجرای فونداسیون و دیوار های برشی و حائل و ستون ها بطور معمول اجرا خواهد شد. * جهت قالب بندی زیر سقف از تخته های جوبی...