برنامه همراه بی ستون جهت آشنایی بهتر کارفرمایان عزیز با یوبوت و شرکت بی ستون ارائه گردیده است در اپلیکیشن بی ستون امکانات : * مقایسه یوبوت اصلاح شده  با یوبوت تزریقی ۲ تکه و تک * مقایسه سقف یوبوت و یوبوت اصلاح شده با سقف کوبیاکس * مقایسه...